สำหรับท่านที่ใช้ Gmail และต้องการหาอีเมลที่มีไฟล์แนบแบบต่างๆ แต่ไม่ทราบว่าจะค้นหาอีเมลเหล่านั้นได้อย่างไร ลองมาดูวิธีการค้นหาดังต่อไปนี้

1. การค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบ สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า has:attachment

2. การค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า filename: ตามด้วยชนิดของไฟล์ เช่น ต้องการค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชนิด PDF ให้ค้นหาด้วยคำว่า filename:pdf

3. การค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชื่อใดชื่อหนึ่ง สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า filename:ตามด้วยชื่อไฟล์แนบ เช่น ต้องการค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชื่อ Sales Report.xls ให้ค้นหาด้วยคำว่า filename:Sales Report.xls

4. การค้นหาอีเมลที่มีคำใดคำหนึ่งในชื่อของไฟล์แนบ (ในกรณีที่จำชื่อของไฟล์แนบแบบเต็มๆไม่ได้) สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า filename: ตามด้วยคำที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหาอีเมลที่มีคำว่า report ในชื่อของไฟล์แนบ ให้ค้นหาด้วยคำว่า filename:report

ติดตามเคล็ดลับการใช้งาน Gmail และผลิตภัณฑ์ Google อื่นๆได้ที่ Facebook ชุมชนผู้ใช้งาน Google

 

 

 
สำหรับท่านที่ใช้ Gmail และเคยประสบปัญหาพื้นที่เต็ม แล้วต้องการลบอีเมลที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างกลับคืนมา แต่ไม่ทราบว่าจะค้นหาอีเมลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างไร สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า larger_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น larger_than: 5mb 
 
นอกจากนี้แล้ว หากต้องการค้นหาอีเมลที่มีขนาดเล็กกว่าก็ให้ใช้คำค้นหาว่า small_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น smaller_than: 1mb 
 
หรือจะใช้ทั้ง 2 คำร่วมกันก็ได้เช่น larger_than:500kb smaller_than:1mb เป็นการค้นหาไฟล์ที่มีขนาดระหว่าง 500kb-1mb เป็นต้น
 
ติดตามเคล็ดลับการใช้งาน Gmail และผลิตภัณฑ์ Google อื่นๆได้ที่ Facebook ชุมชนผู้ใช้งาน Google
 

หากคุณเป็นผู้ที่ต้อง Restart เบราเซอร์ Chrome บนคอมพิวเตอร์บ่อยๆเนื่องจากเครื่องมีหน่วยความจำไม่เพียงพอหรือต้องการทดลองบางสิ่งบางอย่างแล้วละก็ คุณสามารถสร้าง Bookmark เพื่อใช้ในการ Restart ได้อย่างง่ายๆดังนี้

 


 
1. เปิดเบราเซอร์ Chrome ขึ้นมา
2. ให้กดปุ่ม Ctrl และ D พร้อมกัน (สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows) หรือ Cmd และ D พร้อมกัน (สำหรับเครื่อง Mac)
3. ช่องชื่อ Bookmark ให้ใส่ว่า Restart Chrome 
4. คลิกที่ปุ่ม Edit (แก้ไข) แล้วพิมพ์ว่า chrome://restart ที่ช่องใส่ URL 
5. คลิกที่ปุ่ม Save (บันทึก)
 
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ Restart เบราเซอร์ Chrome ก็เพียงแต่คลิกที่ Bookmark ที่ชื่อ Restart Chrome นี้
 
ติดตามเคล็ดลับการใช้งาน Gmail และผลิตภัณฑ์ Google อื่นๆได้ที่ Facebook ชุมชนผู้ใช้งาน Google