ในบางครั้งเพื่อนๆอาจจะอยากลองออกแบบบ้านหรือสวนสวยด้วยตนเองอย่างง่ายๆ โดยที่ไม่ได้เป็นน้กออกแบบมืออาชีพ ขอแนะนำให้เข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า SmallBluePrinter ซึ่งเพื่อนๆจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ในการออกแบบบ้านและสวนอย่างง่ายๆออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ ในเว็บนี้มีภาพต้นแบบของบ้านและสวนในสไตล์ต่างๆที่ออกแบบไว้แล้ว ตลอดจนมีรูปเฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ฯลฯ เอาไว้ใช้ในการออกแบบ และเมื่อออกแบบเสร๊จแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาเก็บไว้ดูได้
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet