เพื่อนๆที่มี Smart Phone ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPod Touch, iPad หรือโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android เช่น Samsung Galaxy, HTC Desire, HTC Legend, HTC WildFire, HTC Aria, Nexus One หรือ แม้แต่ Wellcom A88 ฯลฯ อาจจะอยากที่จะ Transfer หรือ Share ไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารเช่น PDF, DOC, XLS ฯลฯ , ไฟล์เพลงและหนังต่างๆเช่น MP3, MP4, AVI ฯลฯ, หรือไฟล์ภาพต่างๆ เช่น JPG ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นการ Share และ Transfer ไฟล์ระหว่างเครื่อง Smart Phone ด้วยกัน, ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น Windows, Linux หรือ Mac หรือแม้กระทั่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆกับ Smart Phone ก็สามารถทำได้โดยง่าย

ลองใช้บริการเก็บ,ย้ายหรือแชร์ไฟล์ออนไลน์ที่มีชื่อว่า Dropbox ที่ให้พื้นที่ฝากไฟล์ฟรีๆขนาดเริ่มต้น 2GB จนถึง 16GB ซี่งไฟล์ที่ฝากไว้ออนไลน์จะถูกเก็บเป็นสัดส่วน เฉพาะผู้ฝากหรือผู้ที่ได้รับอนุญาติจึงจะเข้าไปใช้งานได้

วิธีการขั้นแรกก็คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ จากนั้นก็ดาวน์โหลดตัวโปรแกรม Dropbox มาติดตั้งไว้ในเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิวเตอร์หรือโทรศัำพท์มือถือ เมื่อเสร็จแล้วก็ Login ผ่านทางตัวโปรแกรมที่ติดตั้งได้เลย ซึ่งหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยบนเครื่องของเราก็จะมี Folder ที่ใช้เก็บข้อมูลและซิ้งค์ (Synchronize) กับ Dropbox โดยอัตโนมัติ

คราวนี้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อนๆก็สามารถเปิดดูและอ่านไฟล์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย